Mobil Menü

Vizyonumuz

İsmini Anadolu toprakları üzerinde binlerce yıllık tarihi geçmişi olan Hitit Uygarlığından alan Üniversitemizi,  demokratik şeffaf, özgürlükçü, ehliyet  ve liyakata  dayalı bir yönetim anlayışıyla ülkemiz ve  dünya üniversiteleri arasında daha saygın bir yere getirmek; üretken girişimci, öncü, alanında söz sahibi mezunlar yetiştirerek, bölgemize, ülkemize ve insanlığa büyük katkılar sağlayan, tercih edilebilirliği ve bilimsel kalitesi sürekli  artan bir üniversite olmak.